Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Leiderdorp

Algemene informatie

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts- chirurgie is een onderdeel van de zorgverlening van het Alrijne Ziekenhuis gevestigd op de locatie Leiderdorp.

Bijzondere Tandheelkunde is een behan­delcentrum waar tandheelkundi­ge hulp wordt geboden aan bijzondere patiënten­groepen. Deze tandheelkun­dige hulp is “bijzonder”, doordat de moeilijkheidsgraad van de verrichtingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg gegeven moet worden, zodanig zijn, dat deze hulp redelijker­wijs niet door de huistandarts kan worden verleend.

Openingstijden:

Maandag 08.00 – 17.00
Dinsdag 08:00 – 17:00
Woensdag 08.00 – 17.00

Behandeling gebeurt alleen op afspraak
Neem contact met ons op

Algemene informatie

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts- chirurgie is een onderdeel van de zorgverlening van het Alrijne Ziekenhuis gevestigd op de locatie Leiderdorp.

Bijzondere Tandheelkunde is een behan­delcentrum waar tandheelkundi­ge hulp wordt geboden aan bijzondere patiënten­groepen. Deze tandheelkun­dige hulp is “bijzonder”, doordat de moeilijkheidsgraad van de verrichtingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg gegeven moet worden, zodanig zijn, dat deze hulp redelijker­wijs niet door de huistandarts kan worden verleend.